Khách sạn Vũng Tàu

Du lịch Vũng Tàu

Danh sách các khách sạn tại Vũng Tàu

Đặt phòng khách sạn tại Vũng Tàu nhanh chóng khi liên hệ trực tiếp khách sạn

 
2.500.000 VND
Bản Đồ

The Imperial Hotel

Địa chỉ : 159 Thùy Vân, Bãi Thùy Vân, Vũng Tàu
Số phòng : 144
Điện thoại : 064 362 8888

 • Khach san Vung Tau The Imperial
 • Khach san Vung Tau The Imperial
 • Khach san Vung Tau The Imperial
 • Khach san Vung Tau The Imperial
Giới thiệu khách sạn
2.300.000 VND
Bản Đồ

Bình An Village Resort

Địa chỉ : Số 01 Trần Phú, Bãi trước, Phường 1, Vũng Tàu
Số phòng : 20
Điện thoại : 064 351 0732 / 351 0016

 • Khach san Vung Tau Binh An Village Resort
 • Khach san Vung Tau Binh An Village Resort
 • Khach san Vung Tau Binh An Village Resort
 • Khach san Vung Tau Binh An Village Resort
Giới thiệu khách sạn
1.800.000 VND
Bản Đồ

Palace Hotel

Địa chỉ : 1 Nguyễn Trãi, Bãi trước, Vũng Tàu
Số phòng : 112
Điện thoại : 064 385 6411/ 385 6265/ 385 6238

 • Khach san Vung Tau Palace Hotel
 • Khach san Vung Tau Palace Hotel
 • Khach san Vung Tau Palace Hotel
 • Khach san Vung Tau Palace Hotel
Giới thiệu khách sạn
1.200.000 VND
Bản Đồ

Tropicana Beach Resort

Địa chỉ : Đường 44A, Thị trấn Long Hải, Biển Phước Hải, Vũng Tàu
Số phòng : 51
Điện thoại : 064 3678 888

 • Khach san Vung Tau Tropicana Beach Resort
 • Khach san Vung Tau Tropicana Beach Resort
 • Khach san Vung Tau Tropicana Beach Resort
 • Khach san Vung Tau Tropicana Beach Resort
Giới thiệu khách sạn
1.200.000 VND
Bản Đồ

Seaside Resort

Địa chỉ : 28 Đường Trần Phú, Bãi trước, Vũng Tàu
Số phòng : 71
Điện thoại : 064 351 3888

 • Khach san Vung Tau Seaside Resort
 • Khach san Vung Tau Seaside Resort
 • Khach san Vung Tau Seaside Resort
 • Khach san Vung Tau Seaside Resort
Giới thiệu khách sạn
1.100.000 VND
Bản Đồ

Lan Rừng Resort & Spa

Địa chỉ : 03-06 Hạ Long, Bãi Dứa, Vũng Tàu
Số phòng : 80
Điện thoại : 064 3526 010

 • Khach san Vung Tau Lan Rung Resort Spa
 • Khach san Vung Tau Lan Rung Resort Spa
 • Khach san Vung Tau Lan Rung Resort Spa
 • Khach san Vung Tau Lan Rung Resort Spa
Giới thiệu khách sạn
540.000 VND
Bản Đồ

The Coast Hotel

Địa chỉ : Số 300A Phan Chu Trinh, Bãi Sau, Vũng Tàu
Số phòng : 66
Điện thoại : 064 362 7777

 • Khach san Vung Tau The Coast Hotel
 • Khach san Vung Tau The Coast Hotel
 • Khach san Vung Tau The Coast Hotel
 • Khach san Vung Tau The Coast Hotel
Giới thiệu khách sạn
900.000 VND
Bản Đồ

Intourco Resort

Địa chỉ : Số 1A Đường Thùy Vân, Bãi Thùy Vân, Vũng Tàu
Số phòng : 132
Điện thoại : 064 3585 325 / 3585 326

 • Khach san Vung Tau Intourco Resort
 • Khach san Vung Tau Intourco Resort
 • Khach san Vung Tau Intourco Resort
 • Khach san Vung Tau Intourco Resort
Giới thiệu khách sạn
650.000 VND
Bản Đồ

Kỳ Hòa Hotel

Địa chỉ : 30-32 Trần Phú, Bãi trước, Vũng Tàu
Số phòng : 70
Điện thoại : 064 3852 579 / 3852 489

 • Khach san Vung Tau Ky Hoa Hotel
 • Khach san Vung Tau Ky Hoa Hotel
 • Khach san Vung Tau Ky Hoa Hotel
 • Khach san Vung Tau Ky Hoa Hotel
Giới thiệu khách sạn
646.000 VND
Bản Đồ

Ocean Star Hotel

Địa chỉ : Số 45 Thùy Vân, Bãi Sau, Vũng Tàu
Số phòng : 45
Điện thoại : 0643 589 589

 • Khach san Vung Tau Ocean Star Hotel
 • Khach san Vung Tau Ocean Star Hotel
 • Khach san Vung Tau Ocean Star Hotel
 • Khach san Vung Tau Ocean Star Hotel
Giới thiệu khách sạn
830.000 VND
Bản Đồ

Sammy Hotel

Địa chỉ : 157 Thùy Vân, Bãi Thùy Vân, Vũng Tàu
Số phòng : 119
Điện thoại : 064 385 4756

 • Khach san Vung Tau Sammy Hotel
 • Khach san Vung Tau Sammy Hotel
 • Khach san Vung Tau Sammy Hotel
 • Khach san Vung Tau Sammy Hotel
Giới thiệu khách sạn
690.000 VND
Bản Đồ

Valley Mountain Hotel

Địa chỉ : 108/6 Đường Trần Phú, Bãi Dâu, Vũng Tàu
Số phòng : 40
Điện thoại : 064 355 3660

 • Khach san Vung Tau Valley Mountain Hotel
 • Khach san Vung Tau Valley Mountain Hotel
 • Khach san Vung Tau Valley Mountain Hotel
 • Khach san Vung Tau Valley Mountain Hotel
Giới thiệu khách sạn
580.000 VND
Bản Đồ

Romeliess Hotel

Địa chỉ : 31-33 Thùy Vân, Bãi Sau, Vũng Tàu
Số phòng : 45
Điện thoại : 064 3613 366

 • Khach san Vung Tau Romeliess Hotel
 • Khach san Vung Tau Romeliess Hotel
 • Khach san Vung Tau Romeliess Hotel
 • Khach san Vung Tau Romeliess Hotel
Giới thiệu khách sạn
560.000 VND
Bản Đồ

Green Hotel

Địa chỉ : 147C Thùy Vân, Bãi Sau, Vũng Tàu
Số phòng : 50
Điện thoại : 064 625 1003

 • Khach san Vung Tau Green Hotel
 • Khach san Vung Tau Green Hotel
 • Khach san Vung Tau Green Hotel
 • Khach san Vung Tau Green Hotel
Giới thiệu khách sạn
680.000 VND
Bản Đồ

Petrosetco Hotel

Địa chỉ : 12 Trương Công Định, Bãi trước, Vũng Tàu
Số phòng : 37
Điện thoại : 064 3625 859

 • Khach san Vung Tau Petrosetco Hotel
 • Khach san Vung Tau Petrosetco Hotel
 • Khach san Vung Tau Petrosetco Hotel
 • Khach san Vung Tau Petrosetco Hotel
Giới thiệu khách sạn
410.000 VND
Bản Đồ

Bình Phương Hotel

Địa chỉ : 274 Phan Chu Trinh, Bãi Sau, Vũng Tàu
Số phòng : 48
Điện thoại : 0643 543 861 / 543 862

 • Khach san Vung Tau Binh Phuong Hotel
 • Khach san Vung Tau Binh Phuong Hotel
 • Khach san Vung Tau Binh Phuong Hotel
 • Khach san Vung Tau Binh Phuong Hotel
Giới thiệu khách sạn
346.000 VND
Bản Đồ

Seika Hotel

Địa chỉ : 68 Võ Thị Sáu, Bãi Thùy Vân, Vũng Tàu
Số phòng : 45
Điện thoại : 0646 252 639

 • Khach san Vung Tau Seika Hotel
 • Khach san Vung Tau Seika Hotel
 • Khach san Vung Tau Seika Hotel
 • Khach san Vung Tau Seika Hotel
Giới thiệu khách sạn
408.000 VND
Bản Đồ

Hạ Long Hotel

Địa chỉ : 102 Hạ Long, Bãi Dứa, Vũng Tàu
Số phòng : 36
Điện thoại : 0646 255 501

 • Khach san Vung Tau Ha Long Hotel
 • Khach san Vung Tau Ha Long Hotel
 • Khach san Vung Tau Ha Long Hotel
 • Khach san Vung Tau Ha Long Hotel
Giới thiệu khách sạn
360.000 VND
Bản Đồ

Cô Ba Hotel

Địa chỉ : 12/1 Hoàng Hoa Thám, Vũng Tàu
Số phòng : 30
Điện thoại : 0643 526 162

 • Khach san Vung Tau Co Ba Hotel
 • Khach san Vung Tau Co Ba Hotel
 • Khach san Vung Tau Co Ba Hotel
 • Khach san Vung Tau Co Ba Hotel
Giới thiệu khách sạn
360.000 VND
Bản Đồ

Công Đoàn Hotel

Địa chỉ : 04 Trần Hưng Đạo, Vũng Tàu
Số phòng : 60
Điện thoại : 0643 530 666

 • Khach san Vung Tau Cong Doan Hotel
 • Khach san Vung Tau Cong Doan Hotel
 • Khach san Vung Tau Cong Doan Hotel
 • Khach san Vung Tau Cong Doan Hotel
Giới thiệu khách sạn
390.000 VND
Bản Đồ

Pacific Hotel

Địa chỉ : 4 Lê Lợi, Bãi trước, Vũng Tàu
Số phòng : 50
Điện thoại : 064 3852 279 / 3859 264

 • Khach san Vung Tau Pacific Hotel
 • Khach san Vung Tau Pacific Hotel
 • Khach san Vung Tau Pacific Hotel
 • Khach san Vung Tau Pacific Hotel
Giới thiệu khách sạn